4 tips om succesvol aan de slag te gaan met recruitment data

Het in kaart brengen en inzetten van recruitmentdata; we willen het allemaal maar het lijkt vaak makkelijker dan dat het is. Data is een goed hulpmiddel om je doelstellingen te bepalen, je proces te verbeteren, draagvlak te creëren en de wervingskanalen slimmer te kiezen. Het is belangrijk om uit al deze data de juiste inzichten te verzamelen en in te zetten om je recruitment strategie te kunnen verbeteren. Met data uit Google Analytics, gegevens uit je recruitment systeem (ATS), maar ook uit Indeed en je social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook en Instagram kun je al starten met data gedreven recruitment.

Tips voor data gedreven recruitment

Dat data je helpt om je recruitment strategie te optimaliseren dat begrijp je. Maar hoe begin je? We geven je hier een aantal tips.

#1. Start klein en ga testen
Begin met de data die je al beschikbaar hebt. Bepaal wat kleine acties en ga daarmee testen om ervan te leren en verder te gaan optimaliseren. Hiermee leg je al een goede basis voor verbetering.

#2. Breng de basis op orde 
Bepaal je doelen, maak je processen helder en kijk welke data nodig zijn. En zorg ervoor dat je de juiste informatie (op een eenduidige manier) vastlegt. Wat er je er niet in stopt, kun je er ook niet uithalen. Met data geldt immers garbage in = garbage out.

#3. Zorg voor intern draagvlak
Zorg ervoor dat de juiste medewerkers de kennis en tijd hebben die nodig is om de data te verwerken en te interpreteren. Hulp nodig? Begin dicht bij huis: je collega’s van finance en IT kunnen je vaak helpen.

#4. Zorg voor bewustwording
Maak het een prioriteit dat iedereen die erbij betrokken is doordrongen is van het belang van datavergaring, opschoning en actualisering. Maak data onderdeel van het dagelijks werk.

Waar het uiteindelijk om gaat

Recruitment data geven je controle over je wervingsproces en helpen je verder te kijken dan de waan van de dag en acute verzoeken van hiring managers. Je krijgt de juiste mensen aan boord om de organisatiedoelstellingen te bereiken.

Uiteindelijk gaat het er om dat je weet welke talenten je nodig hebt voor de toekomst, in welke rol, hoeveel en wanneer. Vervolgens waar je deze talenten vindt en hoe je hen op de juiste manier aanspreekt en verleidt om aan tafel te komen. Tenslotte hoe je hieruit dan de beste kandidaten selecteert die bijdragen aan jouw organisatiedoelstellingen.

Kun je hierin wel wat hulp gebruiken? Wervingskracht helpt je graag!